Publikacje

Album „Podkarpacie z lotu ptaka / Podkarpacie – A Bird’s Eye View”

Na początku sierpnia na księgarskie półki trafił album „Podkarpacie z lotu ptaka / Podkarpacie – A Bird’s Eye View” z moimi 33 zdjęciami lotniczymi przedstawiającymi południowo-wschodnią Polskę z podniebnej perspektywy. Jest to praca zbiorowa kilku pilotów-fotografów (poniżej lista autorów w kolejności alfabetycznej):

 • Stanisław Cyparski
 • Paweł Fabiszewski
 • Marek Myśliwiec
 • Marcin „Roger” Pojałowski
 • Wiesław Rozmus
 • Marek Samojeden (33 fotografie lotnicze)
 • Wacław Szczepański
 • Dariusz Tyrpin
 • Wojciech Zatwarnicki

Opisy i teksty w albumie: Adriana Pyszkowska

ISBN 978-83-89183-83-5
Liczba stron: 208
Format 240 x 290 mm
Oprawa twarda, opisy w języku polskim i angielskim

Kilka zdań o albumie zaczerpnięte ze strony wydawnictwa Libra: „Podkarpacie to niezaprzeczalnie jeden z najpiękniejszych rejonów Polski, z licznymi cennymi zabytkami, bogatą kulturą i tyleż ciekawą, co burzliwą historią. W albumie „Podkarpacie z lotu ptaka” zaprezentowaliśmy spacer przez jego malownicze tereny począwszy od wideł Wisły i Sanu, przez Roztocze, historyczny szlak miast, po Beskid Niski i Bieszczady. Jest to jedyna okazja żeby zobaczyć ten uroczy zakątek Polski w zupełnie nowym spektrum z perspektywy lotu ptaka, zadziwiającej niedostrzeganymi z ziemi wzorami i układami przestrzennymi, stworzonymi przez matkę naturę i pracę ludzkich rąk.”

=======================================================================

Miasta Podkarpacia – Towns in South East Poland

W sierpniu 2011 roku ukazał się album „Miasta Podkarpacia – Towns in South East Poland” wydawnictwa Libra zawierający kilka moich zdjęć lotniczych podkarpackich miast: Leżajsk, Nisko, Nowa Sarzyna, Rudnik nad Sanem, Stalowa Wola, Ulanów. Za wstęp, streszczenie oraz nadzór merytoryczny nad całością odpowiada prof. dr hab. Jerzy Motylewicz, teksty oraz podpisy pod fotografiami to dzieło Andrzeja Pyszkowskiego, natomiast redaktor prowadzącą jest Adriana Pyszkowska-Włoch.

 • Liczba stron: 336
 • ISBN 978-83-89183-76-7 (okładka z herbem)
 • ISBN 978-83-89183-80-4
 • Format: 240 x 290
 • Oprawa twarda (dwie wersje, jedna z herbem)
 • Język: polski i angielski

Opis albumu zaczerpnięty ze strony wydawnictwa Libra: „Podkarpacie to niezaprzeczalnie jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie zakątków Polski. Zajmuje jej południowo-wschodnią część, sąsiadując ze Słowacją i Ukrainą. W malownicze tereny województwa podkarpackiego wspaniale wpisują się jego miasta z licznymi cennymi zabytkami i kartami dziejów zapisanymi, częstokroć, przez burzliwą historię. „Miasta Podkarpacia” to przegląd przez 50 miast, ich początki powstania, jak i współczesność. Książka pokazuje nie tylko reprezentatywne dla każdego z nich obiekty, ale również związane z nimi znane osoby. Całość poprzedza wprowadzenie przedstawiające warunki powstania i rozwoju podkarpackich miast w aspekcie kulturowym, religijnym i gospodarczym. Fotografiom przedstawiającym najciekawsze obiekty towarzyszą teksty opowiadające o każdym z miast, ułożone według stałego modułu złożonego z rysu historycznego, kalendarium, a także opisu zabytków i znanych osób. Nieocenionym walorem albumu jest tłumaczenie tekstu głównego i podpisów na język angielski.”
==========

Album „Ziemia Leżajska – The land of Leżajsk” wydawnictwa Foto Liner SC. Album jest częścią cyklu „Małe Ojczyzny” i przedstawia bogactwo ziemi leżajskiej: wspaniałe zabytki kultury, bujną przyrodę, a także ludzi i ich obyczaje. Publikacja zawiera kilka zdjęć lotniczych Leżajska i okolic.
ISBN: 978-83-62559-02-2

==========

Miesięcznik „Spotkania z zabytkami” – numer 4/2009. Zdjęcie lotnicze klasztoru w Leżajsku (link do oryginału – format pdf). Wydawca: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Nakład: 6000 egz.
ISSN: 0137-222X

========

Sesja zdjęciowa (ujęcia z lotu ptaka) Zakładów Chemicznych „Organika” w Nowej Sarzynie (Grupa „Ciech” – zdjęcia do materiałów reklamowych firmy).

========

Zdjęcie lotnicze starego miasta w Sandomierzu – ujęcie ukośne. Kurier Ziemi Szydłowskiej nr 1/2010Nakład: 1000 egz.
ISSN: 1508-8545

========

Film promocyjny związany z budową zbiornika małej retencji w Nisku os.Podwolina (etap I) – Telewizja Miejska Stalowa Wola „STW 2010”.
W filmie wykorzystano zdjęcia lotnicze obiektu (obszar inwestycji przed rozpoczęciem prac budowlanych, ujęcia ukośne i ortogonalne wykonane w trakcie prac budowlanych. Film dostępny jest na oficjalnej stronie Gminy i Miasta Nisko.