Zdjęcia w podczerwieni (IR)

Galeria tematyczna – zawiera zdjęcia lotnicze wykonane w podczerwieni z filtrem R72 (720 nm)

Skomentuj